SISTEMA DE QUALITAT
Proveïdors
 
Clientes
|   |
| | | | | |
Homologació
Calibres
Manual Calidad
AMFE
Reclamacions
Normas/TDS
| | | | | |
Seguiment
Mermes
Assaigs lab.
Pla de Control
Anàlisi Defec.
PPAP
| | | | | |
Lliuraments
Retencions
Estudi Cap.
Autocontrol
Estudios SPC
Projectes
    | |   |
   
Special Reports

El sistema global QEHS está administrado por una web de software de calidad total QEHS y debe estar certificado con ISO-9001, ISO 14001, BRC Global, OSHAS entre otros.