Permet crear els plans de calibració mitjançant pautes pròpies adequades a cada calibre, útil o instrument de control i mesura, entrar les dades des assaigs i veure l´evolució.
Incorpora els mètodes d´anàlisi més comuns com el càlcul R & R i la incertesa, amb indicació si l´útil continua sent vàlid o no.Tots els drets són reservats
Vèrtex ©