began
Ton Carrera Busquets ∑ 2011

El nostre objectiu bàsic és el de desenvolupar sistemes de qualitat, així com promoure una cultura empresarial respectuosa amb el medi ambient, la gestió ètica i l'entorn empresarial. Volem difondre coneixements i mitjans que ajudin a la gestió empresarial. Volem organitzar, administrar i promoure trobades que ajudin a l'intercanvi d'experiències professionals. Assegurarem la confidencialitat i seguretat de tota la informació que gestionem. Assegurarem la fiabilitat i veracitat de la informació continguda en les nostres webs.


Per a això Vèrtex s'obre a col · laborar amb les empreses i organitzacions que vulguin participar en el projecte, i que tinguin com a meta la contínua promoció i extensió de la cultura i principis de la qualitat, medi ambient i prevenció, i aconseguir una constant millora de les organitzacions, així com fomentar aquesta cultura de gestió en tots els àmbits ens sigui possible.
Per a l'obtenció de l'esmentat fi Vèrtex té previst realitzar:
- Desenvolupar sistemes d'informació i eines de gestió que simplifiquin les organitzacions empresarials, així com la gestió del coneixement.
- Facilitar la cooperació i suport entre entitats que promoguin la gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos en qualsevol part que sigui possible.
- Participació i col·laboració en els actes organitzats per entitats que tinguin anàloga finalitat.
- Resposta ràpida i clara a les necessitats dels clients.
- Millorar i evolucionar contínuament enfront de les noves tècniques o exigències del mercat.
- Establir i difondre eines de suport a la gestió per a l'avaluació i diagnòstic de les organitzacions.


Tots els drets són reservats
Vèrtex ©