La gestió per procesos (BPM-Bussines Process Management) es un camp del coneixement que ineracciona entre entre la gestió i la tecnologia de la informació, que abarca els mètodes, tècnicas i eines per dissenyar, promoure, control i anàlisi dels processos de negoci operacionals que engloba persones, organitzacions, aplicacions, documents i otres fonts de informació.
El terme-Processos de negoci operacionals-es refereix als processos de negoci repetitius realitzats per les organitzacions en el context de les seves operacions del dia a dia, a diferència dels processos estratègics de presa de decisions que són realitzades per l'alta direcció d'una organització.

Gestió de documents

Tots els drets són reservats
Vèrtex ©